Wednesday, December 07, 2005

Projectweek

Op maandag kwam Asger Bergmann nogmaals naar Castberggaard voor presentatie over SWOT. Bij eerste presentatie gaf hij ons een taak om SWOT van onze dovenfederatie te analyseren.
Verder vertelde hij ook over ´Low Power Distance´ en ´High Power Distance´ bij de organisaties. Hij kende heel wat dovenorganisaties in Europa en gaf ons heel wat voorbeelden.

Verder maakten wij onze projecten. De ene maakte een powerpointpresentatie over Frontrunners, de andere over genetica terwijl de andere over activisme, etc... Op vrijdag is er presentaties. Daarna mogen wij commentaar geven. Ten slotte kunnen wij onze presentaties nog eventjes aanpassen.

Volgende week gaan wij -als een afscheidstripje- helemaal naar het noorden van Denemarken, Schangen. We zijn opgewonden.

Jullie hoorden nog van ons.

Kerst kerst kerst

Denemarken viert nu 1 week geleden Kerst. Overal vind je kerstbomen, kerstlichtjes, kerstversieringen, enz... Al in het eerste weekend van december gaan bijna alle Denen naar Julefrokost (kerstfeesten) met hun vrienden, collega´s, familieleden, sportvrienden, enz...Het is niet te vergelijken met Belgische cultuur. De Denen vierden geen Sinterklaas vandaar ze al vroeger beginnen te feesten voor kerst. De Deense toestand is veel erger maar leuk om alles te observeren en mee te maken...

Focus op DNR en DNUR

Vorig week hebben wij voorbereid voor DNR en DNUR. DNR (Døv Nordic Råd) en DNUR (Døv Nordic Ungdom Råd) is een halfjaarlijks vergadering voor alle Dovenfederaties van Scandivanië.

Ten eerste moesten wij een show van 5 minuten voeren voor Liisa Kaupinnen. Ze kreeg een Castbergpris vanwege haar lobbywerk voor meer gebarentaal in het onderwijs voor Doven. Castbergpris is een -tweejaarlijks, heel uitzonderlijk jaarlijks- prijs voor mensen die een belangrijke rol heeft gespeeld in het onderwijs. Het is een eervolle prijs voor de Dovengemeenschap in Denemarken. We zijn met 11 en ieder heeft eigen letter en spelde voor het woord: ´Human Rights´. Dit is heel passend voor Liisa. Ik was letter ´T´ en staat voor ´tavoitteen´. Dat betekent in het Fins voor ´goals´.
Het was een goede ervaring voor me om zo´n evenement mee te maken.

Ten tweede gaven we een workshop aan DNR en DNUR. De thema was ´genocide,linguicide, ethnocide en we moesten discussiëren over deze begrippen en wat wij kunnen argumenteren voor de Dovengemeenschap. Het bleek dat een zeer interessante workshop voor DNR en DNUR was.
Daarna mocht ik eventjes een vergadering van DNR en DNUR bijwonen. Het is me heel opvallend dat Scandivanië een goede band hebben met elkaar. Ze hebben reeds plannen (kampen, festivals, vergaderingen, enz...) tot en met 2012 en ook andere internationale evenemtenten zoals EUD, WFD, Deaflympics, ICED, congressen tot 2009 gepland. Ik begreep dat die evenementen heel belangrijk voor Scandivanië om goed te kunnen plannen in de toekomst vb. begroting opmaken.
In het jaar 2007 zullen DNR en DNUR een groot feest organiseren ter gelegenheid van 100 jaar viering.
Nu begrijp ik waarom Scandivanië een stukje verder gaat dan andere landen in Europa. Ze hebben een goede netwerk en ze geven regelmatig informatie aan elkaar. Er gingen ook heel veel discussies over de toekomst door.

In de namiddag gaven we een kleine workshop aan DNUR. De thema was ´heeft Nordic Deaf Camp een toekomst?´. Nordic Deaf Camp bestaat nu al 52 jaar oud en er moet nu gedacht worden aan nieuwe formule.

´s Avonds was er Døvenia-party, Julefrokost (kerstfeest). Ik genoot enorm van sfeer. We aten, dronken, speelden spelletjes, lachten, gebaarden, maakten plezier. Een relaxende moment voor alle Frontrunners. Laat thuisgekomen maar ...


... heel vroeg opgestaan op zondag. We gingen naar Malmø voor dovenfilmfestival. Er waren enkele goede kort films (over en door Doven gemaakt). De kwaliteit en keuze was niet te vergelijken met cultuurfestival in Reims. Maar helaas was er niet veel Zweedse doven. December blijkt geen goede maand om films te bekijken.
Ik vernam dat een film ´Audism´ op zaterdag een zeer goede film was. Spijti dat ik niet gezien heb. Volgende keer beter.

Voor meer informatie over die festival: http://www.dovfilmfestival.nu/program_mal.htm

´s Avonds waren we kapot en sliepen heel vroeg in bed.

Slaapwel

Wednesday, November 30, 2005

Nog een blije weerzien...

... met mijn vrienden. Ik mocht mijn vrienden in Kopenhagen verwelkomen. Danny kwam uit Finland en mijn andere vrienden, Kristof, Stefaan en Bart uit Vlaanderen.

Een emotionele weekend...

We hebben geen 1 minuut stilgezeten zonder nieuwsjes te vertellen. We kregen heel veel wilde en straffe verhalen voorgeschoteld.
Dit weekend is veel te kort om alles in te halen. Maar enfin we hebben heel erg genoten van elkaars gezelschap.

Altijd blij om mijn vrienden weer terug te zien.

Tot binnenkort in de kerstvakantie! Het is niet meer zo lang he.

S – M – L – XL

Paul Richard Petersen uit Noorwegen behaalde MA Politieke Wetenschappen in 2001. Hij wou graag onderzoeken of dove mensen anders denken over politiek. Hij wilde ook graag weten of het inderdaad verschil is tussen dove personen met sterke Dove identiteit en dove personen met zwakke Dove identiteit. Daarom heeft hij criteria gemaakt om te kunnen bepalen of jij een sterke Dove identiteit heeft.

De criteria zijn:
Achtergrond;
1) Ging je naar een dovenschool?
2) Ben je lid van een dovenclub?
3) Heb je dove familieleden?
4) Ben je vloeiend in Gebarentaal?

Hoe je gedraagt:
1) Ben je binnen 1 maand naar een dovenclub geweest?
2) Heb je ten laatste 2 weken geleden een dovenmagazine gelezen?
3) Ontmoet je jouw dove vrienden regelmatig na het werk?
4) Ben je actief in de dovengemeenschap?

Wanneer je 8 punten heeft ´behaald´ dan heb je XL-t-shirt. Dat wil dus zeggen dat jij een sterke identiteit heeft.
Uit onderzoek is het gebleken dat dove personen met sterke Dove identiteit anders gaat stemmen dan personen met zwakke Dove identiteit (stemmen vaak hetzelfde als horende mensen).
55 % van dove personen gingen stemmen terwijl 78 5 van heel de bevolking in Noorwegen ging stemmen.
Het is interessant om te weten waarom dove personen niet gingen stemmen. Komt het door het gebrek van informatie? Hebben dove personen geen voldoende inspraak in de samenleving?

En wat denken jullie?

Frontrunners-weekend

Enkele maanden op voorhand hebben wij workshop en party in Kopenhagen voorbereid. Het was ook een gelegenheid om onze vrienden terug te zien. Enkele Vlamingen kwamen op bezoek en het was een leuke weerzien.

Op vrijdag gingen wij tesamen op stap in Tivoli. Tivoli is midden van november weer open. Overal lichtjes, veel warme drankjes, kerstversieringen, enz. Een hartwarmende en gezellige sfeer. Ik kom nog terug!De workshops gingen over ´Hoe kunnen wij Dove mensen van de ontwikkelingslanden helpen?´, ´behoren dove mensen tot de taalminderheidsgroep of de gehandicaptengroep?`. Het waren hete discussies. Als afsluiting kregen ze 2 films voorgeschoteld. Velen hebben enorm genoten.´s Avonds was er internationale party. Een leuke, schone, gezellige, drukke, internationale party in de jeugdclub van Kopenhagen.
Op zondag lag ik hele dag in bed wegens kater in mijn hoofd. Geen prettige ervaring! Hebben jullie enkele tips zodat ik volgende keer geen kater heb?

Voor meer foto´s over het workshop vind je op www.frontblog.dk/workshop/workshop.htm en over fuif: www.frontblog.dk/party/party.htm

Harde acties zijn soms nodig...


Tomato Lichy staat heel bekend met acties in Engeland. In 2002 waren er veel demonstraties voor de erkenning van BSL (Britse Gebarentaal). Hij heeft aparte acties met kleine groep georganiseerd.

Het was voor Frontrunners interessant om een andere perspectief op ´lobbyen´ en ´acties´ te luisteren. Extreme acties zijn niet altijd de juiste manier om te praten met de overheid. Maar soms zijn de acties nodig zodat wij eindelijk geluisterd worden door de overheid.

Tomato gaf ons tips hoe wij acties kunnen organiseren. Dat vraagt een goede voorbereiding op voorhand. Zolang wij onderdrukt worden, wordt er hoog tijd om de verschillende acties te organiseren zoals demonstraties.
Dankzij harde acties is BSL ´eindelijk´ erkend door de overheid.

Voor meer info over de acties kun je vinden op het website: http://www.deafpowernow.org/.

Joe Murray

Hij werd geboren in USA, maar werkt momenteel voor enkele jaren aan het Volkshogeschool voor Doven in Noorwegen.
Hij zit nu in het bestuur van WFD (World Federation of the Deaf).

Hij gaf de verschillende lezingen met een thema ´Understanding Deaf Lives´. Het is voor de horende gemeenschap heel moeilijk te begrijpen hoe wij leven, denken en wensen. Het is voor de Dovengemeenschap belangrijk dat wij kunnen argumenteren wat wij wensen. Het is heel duidelijk dat horende mensen de Dovengemeenschap graag zelf een onderscheid maken. Wie heeft de definties zoals ´gehoorgestoorden´, ´auditief gehandicapten´, ´slechthorenden´, ´hardhoringen´, enz uitgevonden?

We kregen 3 verschillende teksten voorgeschoteld. Ieder groep moest 1 tekst grondig lezen en voorbereiden voor de presentatie.
De teksten zijn:
I - Harlan Hane, “Ethnicity, Ethnics and Deaf world”, 2005
II - Douglas Baynton, “Beyond Culture: Deaf studies and the Deaf body”, 2004
III - Benjamin Bahan, “Memoir Upon the Formation of a Visual Variety of The Human Race”, 2004

Er zijn total 3 verschillende visies op doof-zijn. Ik heb volledige tekst niet kunnen lezen maar de presentaties zijn wel interessant.

Filosofische benadering...Patrick Nordell heeft voor filosofie gestudeerd. Momenteel is hij een thesis aan het schrijven. Hij gaf een lezing over ´Deafism´ en ´Audism´.

Letterlijk vertaald betekent Deafism: ‘het streven naar een gelijkwaardige behandeling van doven ten opzichte van horenden.’

Hij gaf ook kort uitleg over audisme. Audisme is een negatieve of onderdrukkende houding ten aanzien van dove mensen vanwege ofwel (andere) dove mensen ofwel horende mensen en organisaties, en het zich niet aan hen kunnen aanpassen. Mensen met ‘audistische’ houdingen worden als ‘audisten’ beschouwd. Binnen deze definitie kan gesteld worden dat doven die geen gebarentaal gebruiken, die zich niet identificeren met de dovengemeenschap en zichzelf ‘beter’ voelen dan mensen die wél gebarentaal gebruiken en deel uitmaken van de Dovencultuur, ‘audistisch’ zijn.

‘Audisme’ is een term die wordt gebruikt om discriminatie van Dove of slechthorende mensen te beschrijven, bijvoorbeeld: ervan uitgaan dat de cultuur van horende mensen om de één of andere reden beter is en dat het de enige bestaande cultuur kan zijn.

Het was een interessante lezing.

Op dinsdag gaf Mette Sommer een korte lezing over ´theoretische Dove´. Mette Sommer studeert voor sociologie in Denemarken en heeft ook 1 jaar lang ´Deaf Studies´ in Bristol gestudeerd.
Een ´Theoretische d/Dove´ is een d/Dove persoon dat in de verschillende d/Dove onderwerpen vb Dovengemeenschap, Dovencultuur, enz bestudeert. Dat is inderdaad een nieuwe woord.

Gebaseerd op de lezingen van Nordell en Sommer hebben wij verder gediscussieerd en nagedacht. We hebben dan vragenlijst gemaakt. Het is nog niet klaar en misschien komt er nooit klaar? Op het Frontrunners weekend in Kopenhagen gaan wij de vragenlijst verspreiden. Het is een proeffase.

Sunday, November 13, 2005

Week negen

Normaal kwam Markku Jokinen, uit Finland, WFD-voorzitter een lezing geven. Door de verschillende omstandigheden kon hij helaas niet komen.
Daarom kregen wij een nieuwe project. We kregen 3 dagen tijd om alles in elkaar te steken. De project was: een lessenpakket maken voor 1 week. We mogen kiezen welke thema, doelgroep is. We werkten dan in kleinere groepen.
Ik heb dan gekozen voor de kinderen (van 8 tot 10 jaar oud) met CI. De thema van de lessen is ´kennismaking met gebarentaal en dovencultuur´.
Nadat wij duidelijk lessen gemaakt hebben, moeten wij ook materiaal en spelletjes bedenken voor deze kinderen. Het was een leuke samenwerking met Sigrid en Jerome!

Op vrijdag hadden wij een vrije dag. We gingen HC Andersen museum bezoeken. Het is voor mij al tweede keer maar nog altijd heel interessant voor mij.
Die bezoek was een mooie gelegenheid voor HC Andersen festival in Kopenhagen.DDL en dovenclub organiseerden 2-daags festival met theater, storytelling, stadswandelingen via tolk Deense Gebarentaal, fototentoonstelling over geschiedenis van HC Andersen´s leven, enz...
Op zaterdagavond is er een feestje met buffet met ongeveer 150 mensen. Het was een gezellige weekend met thema HC Andersen!

Mange hilsner fra København

Eerst mijn excuses dat jullie zo lang moesten wachten op mijn verslag over Kopenhagen

Maandag 24 oktober 2005

Rondleiding door Jørgen ´Rødtop´ Nielsen

Om Doof Denemarken beter te leren kennen, moeten wij verdiepen in geschiedenis. Jørgen ´Rødtop´Nielsen gaf een rondleiding over Peter Akte Castberg in Kopenhagen. Castberg is de vader van het ´dovenonderwijs in Denemarken´.
Castberg heeft voor medicijnen gestudeerd. Hij heeft fonds gekregen om de geslachtsziekten van de prostituees te onderzoeken.

Op een dag heeft hij theater over Abbé Charles d´Epée en Dove jongen bijgewoond en hij was zo fascineerd.
Later wou hij meer weten over doofheid. Via via kwam hij contact met de leraars in Duitsland. Hij bleef onderzoeken hoe hij doofheid kan genezen. Hij kreeg tip van Duitsland om elektrisch te schokken. Maar het hielp niet.
Hij reisde nog verder om meer over doofheid te verdiepen. Hij kwam contact met leraars in Frankrijk en hij was zo verbaasd dat dove kinderen in Frankrijk zo gelukkig liepen. Hij wist meteen dat gebarentaal een meest toegankelijke taal voor dove kinderen is.
Later heeft hij dan een dovenschool in Kopenhagen opgericht. Hij was een voorstander van gebarentaal in het dovenonderwijs. Wat het tot nu nog altijd succesvol blijft.

Dinsdag 25 oktober 2005

CI-afdeling in Gentofte County Hospitaal

Ken je vijand! Momenteel is CI een grote bedreiging voor de Dovengemeenschap. Daarom kwamen wij langs bij Gentofte County Hospital.
We hadden een gesprek met Jane Lignel, een audiologe die werkzaam is op het CI-afdeling van de hospitaal. Eerst kregen wij alle informatie over de procedure, werking van het CI. Maar we waren vooral geïnteresseerd in hun filosofie. Wat zijn hun bronnen? Wat weten ze over gebarentaal en oralisme in het onderwijs?
Ongeveer 98 % van dove baby´s die nu geboren zijn, worden geïmplanteerd. Die cijfer is inderdaad heel hoog dan in vergelijking met Vlaanderen.
De ouders zijn verantwoordelijk om informatie over de Dovengemeenschap. De CI-afdeling van het hospitaal is enkel verantwoordelijk voor informatie over CI, procedure, enz.
Hebben ouders niet recht op volledige informatie? Waarom gaf CI-afdeling geen volledige en correcte informatie?
Maar vele ouders zijn niet bewust over gebarentaal, bilinguaal onderwijs, Dove Deense Federatie (DDL), enz. wat wij heel jammer vinden. In Denemarken is er bilingaal onderwijs, wat zeer goede methode is voor dove kinderen om te leren schrijven en lezen.
CI-afdeling vindt dat een baby die geïmplanteerd zijn, zoveel mogelijk auditief input moet krijgen. Dat wil zeggen dat je enkel moet communiceren (via spreken en horen) met een baby met CI. Gebarentaal wordt afgeraden in de eerste jaren.

DøvefilmIn de namiddag bezochten wij Døvefilm waar wij zullen geïnterviewd worden. In Denemarken is er dagelijks (behalve in het weekend) het journaal van 10 minuten in Deense Gebarentaal. Elke zaterdag kun je naar Dove programma van 1 uur kijken. Voor elke Dove Vlaming is het een droom om tv-programma te volgen in hun taal.Eerst een korte geschiedenisles. In 1963 werd er (Sign of Time) opgericht. Het heeft 9 jaren geduurd dat de videocassettes naar iedere huis opgestuurd werd. Als een Dove persoon al naar de video gekeken heeft, dan moet hij terug opsturen.
In 1992 was er zover: tv-programma wordt gezonden op de televisie in plaats van videocassette via de post.
Zo te zien aan het verleden, is Doofbewustzijn in Denemarken heel vroeg begonnen. Dat heeft de sporen nagelaten!
Een wekelijks tv-programma biedt heel variaties: 4 kleine verschillende programma´s voor verschillende leeftijden.

Meer weten? Klik eens op http://www.deaftv.dk/


Woensdag 26 oktober 2005

Bezoek bij DDLDDL is een Deense Fevlado. We werden daar warm verwelkomd door Asger Bergmann, voorzitter. Net zoals Fevlado verdedigt DDL de rechten van dove personen in Denemarken.


De grootste taken van DDL is
- belangenverdediging
- informatieverspreiding via dovenmagazines, website, e-mails
- nieuwe projecten aanvragen (gebarentaalonderzoek, ontwikkelingssamenwerking, senioren, enz...)
- goede samenwerking met lokale dovenclubs
- goede samenwerking met andere organisaties zoals KC, Døvefilm, Center for Døv, enz. DDL wil heel graag opvolgen.

Het is een moeite waard om DDL te bezoeken.
Of een klikje: http://www.deaf.dk/

Videncentret for Døve

In de namiddag kwamen wij langs bij Videncentret for Døve, Døvblevne og Hørehemmede (kenniscentrum over Doven, Doofgewordenen en gehoorgestoorden). Videncentret is een aparte instituut dat gesubsideerd wordt door het Kopenhaagse en lokale overheid. De doelgroep is profesionelen zoals ambtenaren, dokters, audiologen, scholen, ... De ouders behoren niet tot hun doelgroep maar ze zijn zeker welkom.
Ze coördineert ook de verschillende projecten zoals ´het maken van nieuwe versie van curriculum over Deense Gebarentaal en Dovencultuur´, ´ontwikkeling bij de kinderen bij CI in het onderwijs´, enz...

Ze hebben zeker heel veel informatiemateriaal zoals brochures, DVD´s, boeken, enz...
Naar ons gevoel besteedt Videncentret nu heel veel aandacht voor de ontwikkeling van CI, weinig voor gebarentaal. Er is geen juiste verhouding tussen CI en gebarentaal wat informatie betreft aan de professionelen.
Voor meer informatie: http://www.vcddh.dk/ (enkel in het Deens)


Donderdag 27 oktober 2005

KC

KC (Center for Tegnsprog og tegnstøtted Kommunikations hjemmeside) is een nationale onderzoek- en opleidingscentrum.

Het bezoek aan het KC bestond uit 2 delen: een korte kennismaking over KC en een project over gebarentaalonderzoek –en DVD.
Ten eerste kregen wij geschiedenis voorgeschoteld. Daarna was er een exclusieve rondleiding in KC.KC organiseert:
- cursussen voor tolken gebarentaal
- cursussen voor ouders van dove kind(eren)
- cursussen voor brussen (broers en zussen)
- cursussen voor familieleden (grootouders, tantes, ooms, enz...)
- tijdelijke cursussen ´hoe je communiceert met doofblinden´De tweede deel ging over gebarentaalonderzoek –en woordenboek. DDL heeft een project bij het overheid aangevraagd voor meer onderzoek in gebarentaal en alsook lexicon te verzamelen. De laaste gebarenboek was in 1979. Het onderzoek gebeurt in KC omdat er meer gebarentaalomgeving is en de onderzoekers kunnen ook overleggen met andere lesgevers.Het uniek aan deze project is dat je op 2 verschillende manieren woorden of gebaren kunt vinden. Een voorbeeldje: je kent het gebaar maar je kent de betekenis niet. Dan kan je via het dvd stap voor stap opzoeken.
Of omgekeerd: je wil een gebaar weten voor een bepaalde woord. Dan vind je via een alfabetische lijst. Er is ook respect voor regionale gebaren.
Ik gaf ook een webadres (http://gebaren.ugent.be/) van Vlaanderen door aan KC!
Een virtuele bezoek? http://www.kc.dk/


Vrijdag 28 oktober 2005

Center for Døve

Letterlijk vertaald betekent: Centrum voor Doven. Het is een zeer grote instituut (vzw). Je kunt een beetje vergelijken met bezigheidstehuis, activiteitencentrum of sociale werkplaats. Alle dove personen met bijkomende problemen kunnen terecht bij Center for Døve. Om een goede dienstverlening te geven, wil men meer dove personen aanwerven. Maar ze moeten een juiste diploma beschikken om te kunnen werken in Center før Dove. Dove personen zijn specialisten wat doof-zijn betreft en kunnen goed communiceren met dove personen met bijkomende problemen. Er is zelfs een wasserij, alle dove personen die moeilijkheden hebben kunnen daar gaan werken.
Er zijn ook regionale activiteitencentrum, kleinere bezigheidstehuizen in Denemarken.
Center for Døve biedt ook service voor doofblinde personen.

http://www.cfd.dk/

De Døves Kirke

Als een afsluiting van excursieweek brachten wij een bezoek aan De Døves Kirke (Dove Kerk). Het was een leuke kennismaking met Lutherisme en alsook geschiedenis van Dove Kerk. Dove Kerk bestaat al meer dan 100 jaar. Ter gelegenheid van de viering van 100 jarig bestaan heeft Dove Kerk een boek gepubliceerd.

De priesters hebben 1 jaar lang bij KC Deense gebarentaal gevolgd. Dove personen kunnen de vieringen in Deense Gebarentaal volgen.
Een bonus! Een tijdje geleden ontving Dove Kerk een fonds van de Kerkelijke Overheid om een bijbel te vertalen naar Deense Gebarentaal. Wanneer priesters de vieringen willen voorbereiden dan kunnen ze voor juiste taalgebruik bij DVD ´bijbel in Deense Gebarentaal´ raadplegen.
Nadien genoten wij van lekkere koffie met koekjes.
www.doeveskirke.dk/

Friday, October 28, 2005

Een weetje

Raar maar waar: er wonen meer dan 5 miljoen in Denemarken waarvan 1 miljoen in Kopenhagen. Als wij gaan vergelijken met België is er heel groot verschil: er wonen 10 miljoen in België terwijl de oppervlakte van België kleiner is dan Denemarken. Dan ben ik heel benieuwd hoe Denemarken met geld omgaat. In Scandivanië is er een hele goede sociale netwerk. Denken wij maar aan wekelijks tv-programma in Gebarentaal, goede onderwijsstructuur, er is geld voor de organisaties (DDL, DDU,...), voorzieningen (Center for Døve, KC, ...) ouders krijgen ´betaalde´cursus Deense Gebarentaal in betaalde verlof, enz.

Een bruisende week in Kopenhagen


Volgende week wacht er een spannende week voor ons. We zullen een week lang Doof Denemarken beter leren kennen.

Bezoek aan DDL (Deense Dovenfederatie), KC (Centrum voor Gebarentaal), Døv TV (Doventelevisie), DDU (Deense Doven Jongerenfederatie), Center for Døve (Dovencentrum), enz staan te wachten op het programma.

Volgende week kunnen jullie meer nieuws van mij verwachten!

Een blije weerzien!

Mijn moeder en zus kwamen voor het weekend op bezoek in Denemarken. Op donderdag, na lange reis, kwamen ze eindelijk in Castberggaard, aan. Uiteraard kregen ze een exclusieve rondleiding in Castberggaard. Ongelofelijk maar waar: Castberggaard heeft alles: sporthal, sauna, douches, gebarentaalklassen, zonnebank, enz... Ze waren vooral verrast dat er zoveel cursussen doorgaan in Castberggaard.


Op vrijdag reed ik met de auto naar Kopenhagen maar eerst met de tussenstop in Odense. Dit jaar vierden alle Denen de 200e verjaardag van de geboorte van HC Andersen. HC Anderson is een zeer bekende schrijver van heel de wereld. Misschien kennen jullie wel een verhaal over ´het Lelijke Eendje´?
In Odense is er een museum over het leven van HC Andersen. Het is zeker interessant. Breng een virtuele bezoek: http://www.odmus.dk/db2/main.asp?kap=616


In het weekend wachtte er een exclusieve rondleiding in Kopenhagen. Ze hebben bijvoorbeeld; de Kleine Zeemeermin, Christiania, Nyhavn, het Marmeren Kerk, het Koninklijke Paleis, Rosenberg, Drogør, DDL (Deense Dovenfederatie – Deense Fevlado), Børsen,.... bezocht.
Op maandag kwamen zij langs bij KC (Centrum voor Gebarentaal). (www.kc.dk)

We hebben ook heel veel te vertellen over Vlaanderen, familie, vrienden, enz.... Blij om nog iets van jullie te horen!

Ze keerden terug met overgespoelde informatie over Denemarken.

Mama en zus, ik zal jullie missen!

Een fantastische project!

We kregen een opdracht om 10 u om een filmpje te maken. Dit moest klaar zijn tegen de volgende dag om 12 uur.
We mochten ook niet zomaar kiezen wat wij graag wilden: er moest minimum 3 minuten duren, Doof-zijn moet in positieve perspectief zijn. We konden kiezen in de verschillende vormen zoals documentaire, journaal of reclamespotje zijn.
Eenmaal begonnen was een treintje al vertrokken. We waren heel enthousiast. Eerst hebben wij gebrainstormd. Dan begon het acteer- en filmwerk. Het was echt veel lachen geblazen wat onze teamgeest heel versterkte. We leerden ondertussen hoe wij met de camera moesten omgaan.
Na het filmwerk waren wij aan het pauze toe en dan gaven wij opnieuw veel energie voor monteerwerk. Het monteerwerk kan heel plezant zijn als jij de juiste technieken kent. We hebben van onze prachtige acteertechnieken en scénes veel gelachen.
´s Avonds waren wij kapot: 16 uren werk voor 8 minuten filmpje!

Onze andere team heeft ook een prachtige film gemaakt. Fantastisch!

Highway to the Deaf World

Dat was de thema van de lezing van Peter Niëmela op dinsdag 18 november. Hij komt uit Finland, getrouwd met een Deense en woont nu in Denemarken.

Hij heeft maar 1 hobby: alles wat mee te maken heeft met doven of zoiets, verzamelt hij alles. Zo heeft hij veel postzegels, poststempels, FDC (First Day Covers), ... van heel de wereld verzameld. Hij is echt een freak in ´dovengeschiedenis´. Als jij iets wil weten over dovengeschiedenis dan is hij een geschikste en –
always-update- persoon.

Hij heeft ter gelegenheid van 100-jarig bestaan van een lokale dovensportclub ´Dovania´ in Kopenhagen een boek met veel beeldmateriaal geschreven.
Volgens hem zijn dovenmaandbladen en dovenmagazines zeer goede en betrouwbare bron. Dat is een snelweg om materiaal te verzamelen. Misschien is het een goede tip voor Vlaanderen als jij een boek/dvd/cd-rom ter gelegenheid van jubilieum wil publiceren.


Wanneer is de oudste filmpje in gebarentaal van heel de wereld? Volgens hem is het in 1913 door Veditz uit USA. Ik wil heel graag willen weten of wij een oude filmpje in gebarentaal in Vlaanderen hebben? Kan iemand mij helpen?

Hilde Haualand op bezoek


Op dinsdag 11 oktober kwam Hilde Haualand voor 1 dag een lezing geven. Haar thema ging over ´trans-national and trans-cultural perspectives´.
Ze is een antropoloog en heeft 6 jaar lang aan de universiteit gestudeerd (4 jaar voor antropologie, 1 jaar voor pedagogie en tenslotte 1 jaar voor Gebarentaal).
Zij deed een interessante onderzoek over de Dovengemeenschap. Het viel haar op dat wanneer dove mensen elkaar ontmoeten –denken wij maar aan WFD-congressen of Deaflympics- niet vaak vertellen over hun nationaliteiten. Een mens is een sociaal wezen. Ook wij hebben behoefte aan sociale contacten.
We komen naar WFD-congressen of Deaflympics of andere groots internationale evenementen vooral voor sociale contacten, niet om over nationale eten, cultuur, taal, enz te vertellen. Uiteraard vertellen wij een beetje, maar het is niet onze doel (nationaliteit is niet belangrijk).

Leven wij nu in een globale dorp?H. Haualand onderzocht hoe de dove mensen naar een bepaalde plaats ontmoeten. Een globale dorp is géén dorp, maar een proces.
Hilde merkte dat samenkomsten (zowel op internationale, nationale als lokale vlak) gebonden zijn aan de rituelen. Om de rituelen te kunnen noemen zijn er 5 voorwaarden: herhaling, symbolen, begin, verloop en einde.
We kunnen die 5 voorwaarden herkennen. Laten wij een voorbeeld van de WDD nemen.

Herhaling: er is jaarlijks WDD. (er moet niet jaarlijks zijn, maar wel regelmatig zijn)
Symbolen: bij de ingang krijgen wij altijd informatiemap, stempels op de hand, polsbandje of ...
Begin: bij de eerste toespraak krijgen we een startshot dat de WDD begonnen is
Verloop: er is een feest aan de gang met de infostands, theater, debat, kinderanimatie, enz
Einde: er wordt ook een korte toespraak gegeven bij het slot.

Deze rituelen zijn belangrijk voor ons en die moeten wij zeker respecteren en koesteren!

Het vliegen naar andere land wordt nu goedkoper en communicatietechnologie wordt beter (vb; webcammen, video-gsm, enz). Hoe zal de dovengemeenschap in de toekomst evolueren?

Weet je wat ik heel interessant vind? Hilde zei dat veel personen van de minderheidsgroepen zijn nature antropologen.

Een hevige discussie

In de week 6 hadden wij hitte discussie. Wat is de juiste definitie van de Dovengemeenschap, dovencultuur, dovenwereld? Hoe kunnen wij dat definiëren? Wat zijn de ingrediënten van de dovencultuur, dovengemeenschap? Hoe bekijken wij dat? Wat denken wij erover?

Wat met de gebarentaalgebruikers? Behoren zij tot de Dovengemeenschap? Zoja, behoren zij ook tot de dovenwereld?

Wat maakt ons verschillend? Is dat wegens doofheid of taal?

Wat is jullie visie over de Dovengemeenschap, Dovenwereld en Dovencultuur?

Alle opmerkingen, ideeën, bedenkingen zijn van harte welkom!

Thursday, October 13, 2005

Een relaxende en zonnige weekend in Jyland

Bijna ieder weekend ging ik naar Kopenhagen. Het is groot contrast met een kleine stadje Urlev waar wij verblijven. Je kunt heel veel dingen doen in Kopenhagen zoals het bezoeken bij de verschillende musea, wandelen, bier drinken aan Nyhavn, genieten van ´free time´in Tivoli,...

Met een kleine groep van Frontrunners zijn we met de auto naar een oudste stad van Denemarken, Ribe geweest. Ribe onstond in het jaar 700 en wanneer jij op straten van Ribe bewandelde, beleefde jij in de Middeleeuwen. Een schone en kleine stad. Jij kunt daar een museum over de Vikingentijd bezoeken.
Halve dag in Ribe is zeker meer dan voldoende.

Ter plekke hebben wij dan beslist om een eiland Rømø te gaan. Rømø ligt aan het westen van Denemarken.Het is heel ideaal om te fietsen. Heel veel Duitsers zijn gekomen voor het weekend. We hebben aan strand gewandeld. Met een frisse lucht zijn we ´s avonds teruggekeerd.Met heel Frontrunners behalve Gordon die naar Stockholm ging voor conferentie over Dovengeschiedenis, bleven we gezellig in Castberggaard. Eerst aten wij overheerlijke Thaïs eten met lekkere dessert. Na avondmaal keken wij naar Deense film met Engelstalig ondertitels. Net als wij in de cinema zitten.

Op zondag was ik ook ondertussen weg met Stine. We bezochten haar grootmoeder in Fredericia. Nadien gingen wij op bezoek bij Stines vrienden. Als een afsluiting van heel weekend hadden wij romantische diner in Vejle (als jullie zo geïnteresseerd zijn wat wij aten: we aten ribbetjes met patatten).

Het weer in Denemarken is nu heel uitzonderlijk. Het heeft hier lang niet veel geregend en het temperatuur schommelde van 10 tot 20 graden. Normaal, in deze periode, zou de kwik moeten zakken tot 4 tot 8 graden. Ik geniet nu enorm van mooie zonnige herfstweertje. De bomen beginnen nu van kleur te veranderen. Een stevige wandeling in het bos kan veel deugd doen.

Een bezoekje van Yerker Andersson


Wie is hij? Wat deed hij?

Hij is Yerker Andersson, afkomstig uit Zweden. Hij werd geboren in Vallentuna in 1929 geboren. Daarna ging hij in Gallaudet om te studeren. Vervolgens heeft hij sociologie aan het universiteit van Columbia gestudeerd. Hij gaf jarenlang les aan de studenten van Gallaudet. Hij heeft de departement ´Deaf Studies´ in Gallaudet opgericht. Momenteel woonde hij jarenlang in VS.

Hij was WFD ondervoorzitter van 1975 tot 1983 en van 1983 tot 1995 als WFD voorzitter. Hij is heel actief in de internationale dovengemeenschap.
Het was echt interessant -met hart en ziel - om van zijn jarenlange ervaring en kennis (WFD en leiderschap) te leren. We konden het heel goed goed kunnen gebruiken voor onze toekomst.

Als wij een bepaalde doel willen bereiken dan moeten wij goed voorbereiden. Hier zijn de verschillende stappen:

Stap 1: Brainstorming (Wat willen wij graag bereiken? We moeten 1 doel kiezen)
Stap 2: Doel (We omschrijven doelstelling heel concreet)
Stap 3: Planning (Om doel te bereiken zijn de verschillende deadlines nodig, het kan een lange of korte termijn zijn)
Stap 4: Onderzoeken (Hoe kunnen wij dat bereiken? Daarom is het onderzoek nodig)
Stap 5: Verzamelen (We verzamelen verschillende informatie, onderzoeken, budget, enz...)
Stap 6: Nazien (Wanneer wij in de planning zitten, moeten wij regelmatig nazien en evalueren of wij goed bezig zijn)
Stap 7: Verslaggeving (Regelmatig verslaggeving betekent dat wij nog altijd bezig zijn om doel te bereiken)
Stap 8: Bereikt (We hebben onze doel bereikt)

Deze stappen zijn goed om ons te helpen om doel te bereiken. We kunnen deze stappenplan goed kunnen gebruiken wanneer wij project hebben. Denken wij maar aan het project Open Podium door Jong-Fevlado.

Deze tip kregen wij van Yerker Andersson. Ik heb ervan genoten! Ik wilde hem vroeger graag ontmoeten. Dankzij Frontrunners heb ik hem een kans gekregen om hem een beetje te leren kennen.

WFD Congres


Met heel Frontrunners waren we present op het WFD-congres. De afkorting van WFD is World Federation of the Deaf. De thema is "Onze rechten, onze toekomst." De mensenrechten zijn de sleutelwoord voor ons.

Onlangs heeft de UN de conventie van de mensenrechten voor de mensen met handicap aangepast en door die nieuwe conventie moeten wij verder sensibiliseren aan andere organisaties zoals de belangenorganisaties, enz.
Wanneer wij bewust zijn van onze rechten dan kunnen wij beter lobbyen en verdedigen voor onze toekomst. Vooral op het vlak van het onderwijs en toegankelijkheid van de samenleving zijn voor ons belangrijkste. We zijn ook bewust van nieuwe en betere technologiën zoals CI en we kunnen dit niet tegenhouden. Maar onze taal en cultuur mag niet onderdrukt worden!

Meer en meer wordt het begrip ´taalrechten´ bekender. De taalrechten zijn sterk gekoppeld aan de mensenrechten. Iedereen heeft recht op goed onderwijs, uiting van onze eigen mening, informatie, enz. Maar als wij geen taal hebben, hoe kunnen wij dan informatie opnemen, onze mening uiten, enz? Daarom moeten wij meer ijveren voor onze taalrechten.

Voor het eerst in mijn leven heb ik met een heel groep ´Frontrunners´ actie gevoerd. ´STOP GENOCIDE´is onze mottowoord. Het is inderdaad heel sterke woord. Maar als jij verder gaat bestuderen, dan kun je meer begrijpen wat genocide betekent. Eerst associëren velen met het woord holocust of moord zoals in Hitler-tijdperk. De UN heeft internationale definitie voor genocide (voor meer informatie over de definitie kun je vinden op www.frontblog.dk). Er is nu meer globalisatie in het wereld en met het gevol zijn er veel talen verdwenen, onderdrukt of niet gerespecteerd. Volgens Tove Skutnabb-Kangas is het taalmoord. Gebarentalen worden vaak niet gerespecteerd en ook in onze eigen land moeten wij vaak vechten voor meer gebarentaal in het onderwijs. We willen bilinguaal-bicultureel onderwijs in Vlaanderen voor dove kinderen. CI-kinderen zijn ook dove kinderen.

Met deze actie willen wij alle congresgangers het begrip ´genocide´ bewust maken en dat wij verder moeten verdedigen voor onze taal en cultuur.Verder waren de lezingen van verschillende sprekers interessant. Het is vooral leerrijk voor de belangenorganisaties om van elkaar informatie uit te wisselen hoe ze met de overheid kunnen lobbyen met de kennis en ervaringen van de sprekers bijvoorbeeld onze Helga Stevens gaf heel informatieve lezing over de resolutie binnen de Concil van Europa over de gebarentalen. Als een Europees land kunnen wij via Concil van Europa misschien erkenning van gebarentaal bereiken?

We hadden ook tuurlijk vrije tijd na het congres. We ontmoetten nieuwe gezichten tijdens de pauzes en lunches. We wisselden ook de mailadressen aan elkaar. Ontmoeten met andere personen van andere land betekent ook geestverruimend.Na het congres heeft FAD (Finse dovenfederatie) een ´Deaf March´, een Dove Mars, georganiseerd. Met 1500 personen gingen wij op stap naar het Finse parlement. In 1997 is Finse Gebarentaal bij het overheid erkend. Er zijn heel wat dingen gerealiseerd maar het is nog niet voldoende. Met deze mars wenst FAD het parlement, de partijen, regering bewust maken dat wij geen vergeten groep zijn.
Deze Mars werd heel succes en alle partijen en het parlementvoorzitter waren aanwezig voor het ontvangst.Het FAD heeft op zondag wegens 100 jarig bestaan gevierd met de Finse presidente. De Finse presidente heeft persoonlijk heel de feest bijgewoond. Het feest begon met Finse volksliedje in Finse Gebarentaal. Het is echt prachtig om te kijken.

Het was mooie momenten met veel emoties en ervaringen in Helsinki.

WFD-congres om niet te vergeten!

Monday, October 10, 2005

Rondleiding in ´Light House´ in HelsinkiOp donderdag begon het serieus werk voor Frontrunners. In de voormiddag hebben wij kleine seminaire in the Light House. Alle deelnemers van het WFD Congres over mensenrechten -meer info over het congres volgt later- waren uitgenodigd voor het workshops. Er waren verschillende lezingen van dove mensen van Afrika. Interessant om een andere kijk te hebben van hun ervaringen van Afrika.

In de namiddag hadden wij exclusieve rondleiding in het `Light House´. `Light House´ is een Finse dovenfederatie met 120 medewerkers. De Finse dovenfederatie ontvangt jaarlijks budget van Ray (Lotto) en Finse overheid. 120 medewerkers zijn inderdaad heel veel maar er zijn daar tolkopleidingen, belangenbehartiger, centrum voor Dovencultuur, gebarentaalonderzoeken, WFD, enz.
Finse doven ontvangen 12 tot 15 video´s met verschillende thema´s, allemaal in het Finse Gebarentaal per post per jaar. Dat is iets meer dan maandelijks video in hun moedertaal!

Er werkt daar 1 voltijds volledig voor de jeugd en ook 1 voltijds voor senioren. Dat is een droom voor Fevlado om zo goed belangen van Dove personen te verdedigen.Bij het rondleiding kreeg ik indruk dat Finse dovenfederatie zeer goed gestructureerd is.

Jij kunt ook virtueel bezoeken bij Finse dovenfederatie: http://www.kl-deaf.fi/?_lang_id=EN

Zoals bij ieder Finse huis is er ook sauna in Finse dovenfederatie. En ook auditorium, gymnasium, etc...

Meer info over the Light House vind je op het website: http://www.valkeatalo.fi/engl/

Mijn eerste indrukken van Tallinn

Met Frontrunners waren wij voor 1 week op werkvakantie. Eerst gingen we allen voor 2 dagen naar Tallinn geweest. Tallinn is de hoofdstad van Estonia. Estonia is één van de landen die onlangs lid geworden zijn van EU. Tallinn is heel populair bij de Finnen. Heel wat Finnen komen graag in Tallinn shoppen wegens goedkope eten en kledij maar in vergelijking met de prijzen in Vlaanderen is Tallinn niet zo goedkoop. Tallinn is heel Westers geworden.

Tallinn is een Middeleeuwse stad met enkele overblijfsels van de Middeleeuwse muren en poorten. Als ik aan Tallinn denk, denk ik soms aan Brugge. Maar Brugge is nog mooier dan Tallinn.
Goed eten en bier vind je zeker in Tallinn.

Jullie moeten zeker een bezoekje brengen!

Monday, September 19, 2005

Developing countries
Hoi

Kasper Bergmann gaf een lezing over dove mensen die leven in de ontwikkelingslanden. Het is schrijnend erg dat dove mensen nog altijd heel erg onderdrukt worden in hun eigen landen vb. ze mogen niet trouwen met andere dove msensen, of een rijbewijs bezitten of zoiets.

Eerst gaf hij een algemene schets over de verschillende organisaties zoals ´World Bank´, ´IMF´, ´UN´, ´UNESCO´, enz. Er bestaan zoveel internationaal organisaties die de ontwikkelingslanden willen ondersteunen.

Toen ik lezing volgde, dacht ik meteen aan nieuwe project in Vlaanderen namelijk op bezoek bij Burkina Faso. Het is een unieke ervaring om de ontwikkelingslanden leren te kennen.

Meer informatie vinden jullie op de videoblog in ´International Sign´.

Teamwork

De eerste week hebben wij geknutseld, geknipt, geplakt, enz aan nieuwe website. Er ging vooral veel discussies, brainstormen, ideeën vooraf.

De resultaat mag gezien worden. Heel de wereld kan onze voetsporen volgen.

Check www.frontblog.com!

Tot volgende blog!

Denmark... Jyland... Urlev... Castberggaard!


Amazing! Ik kan me niet voorstellen dat ik reeds 3 weken in Denemarken ben. Het gaat allemaal zo snel. De eerste weken moeten we aan elkaar wennen en ook samenwerken.

We verblijven in Castberggaard. Dat is een Volkshogeschool voor Doven in Denemarken. In Denemarken heb je heel veel volkshogescholen. Maar die is niet toegankelijk voor dove mensen. Nu is Castberggaard heel uitgebreid. Je vindt daar heel veel soorten cursussen. Er zijn ook cursussen Deense Gebarentaal van 1 week, speciaal voor ouders van dove kinderen.Castberggaard is heel afgelegen, er is wekelijks op vaste tijdstip openbaar vervoer. Maar geen nood, op dit moment kunnen we enkel concentreren op onze cursus.
Het eten is op zijn Deens en lekker.

We tellen momenteel met 10 personen, allemaal uit de verschillende landen. Het is zoo fascinerend en uitdaging om met 10 mensen samen te werken en filosoferen over het dovengemeenschap.

Tot gauw

Welkom

Hello

Welkom! Via deze persoonlijke blog kunnen we regelmatig onze belevenissen, ervaringen, avonturen, enz via deze blogger met jullie delen.

Het is hier echt geweldig!

Tot gauw!